divendres, 29 de maig de 2015

Maria Mercè Conangla, impulsora de l'ECOLOGIA EMOCIONAL


Què és i què pretén l'ECOLOGIA EMOCIONAL?

És l'art de fer una gestió emocional sostenible canalitzant creativament i amorosament l'energia que ens aporten els nostres afectes. L'objectiu és evolucionar de manera sincrònica en 3 nivells: créixer com a persona, millorar les relacions interpersonals i cuidar l'entorn per construir un món més equilibrat, harmònic i solidari.